Styrelsen

 

Bibi Noris
Ordförande

Linda Persson
Ledamot

Madeleine Olbert
Ledamot

Micael Noris
Kassör

Johanna Parikka Altenstedt lämnar DRIS -styrelse i mars på grund av privata förhållanden och tidsbrist, men stöttar som rådgivare och bollblank vid behov.
Hennes plats blir vakant tillsvidare då styrelsen ändå har beslutsförmåga enligt reglerna.