Föreningen

 

Vi kämpar för djurrätt med juridiken.Vi vill påverka strukturerna, eftersom det räcker inte att sluta äta kött eller sluta bära päls.
Det är bra för individer, men många djur  särskilt vilda rovdjur far ännu illa oavsett vad människan äter. Istället för att fokusera på människors vanor vill vi sätta fokus på juridiken, ekonomin och samhällsplaneringen.
Djur ska få vara djur utan att vi manipulerar arter genetiskt och de ska ses som indivier.


 

 

 

 

 

VÅRT ARBETE
Överklaga beslut
I vårt arbete ingå mycket jobb med att överklaga till olika instanser gällande licensjakt och skyddsjakt av olika djur.  Under licensjakter ökar antal djur som får skjutas, skyddsjaktansökningarna ökar och det är mer och mer sällan dom får avslag.
Våra svenska rovdjur måste vi jobba hårt för.

 

Etologi i skolan
Vi vill jobba för att Etologi ska införas som skolämne tidigt i skolan så barns empati kan utvecklas, ju tidigare ett barn känner empati
och har kunskap om djurs beteende och liv ju mer empati kommer dom känna som vuxna för levande individer, djur så väl som
andra människor.

 

 

Djur är inte ägodelar
Juridiskt sätt ses djur som ägodelar och ses inte som individerna dom är. Att få en lagändring så att djur ska ha full juridisk personstatus anser vi oerhört viktigt.

Husdjur

Många husdjur far illa och vi måste få myndigheter att göra sina jobb ordentligt. I många fall hinner ett husdjur lida extremt
mycket under en lång tid innan det görs någonting åt situationen, vi anser att myndigheterna måste ta anmälningar mer på allvar
och se till att djuret får hjälp snabbt.