Hjälp oss hjälpa djur

 

Vi har som ändamål att verka för att lyfta fram djurens perspektiv och den biologiska mångfaldens betydelse i samhällsplanering, politik, juridik och media, stödja informativa och pedagogiska satsningar som upplyser om djurens naturliga villkor och förmedla nyheter och aktualiteter som berör allt ovan.
Vi ska motverka att djur ses som saker, ägodel eller ekonomisk råvara, samt grymhet och utnyttjande av djur för människans egoistiska behov.
Vi ska föra fram djurens talan, vi ger dom rösten dom själva inte har.  


DRIS har bedrivit verksamhet som en ideell förening på Facebook sedan 2013 och har 1400 medlemmar. Sedan 2017 är DRIS registrerad med organisationsnummer och har idag även kontonummer och webbsida för att utöka och utveckla verksamheten från sociala medier till andra forum